Nederlandse energie is het minst duurzaam

 In Uncategorized

Nederlandse energie is nog altijd niet zo duurzaam als het wel zou moeten zijn. Ons land moet focussen op hernieuwbare energie. Alles moet duurzamer en bewuster, vooral omdat we ons steentje moeten bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. De Nederlandse energie wordt steeds meer ‘groen’, maar volgens twee onderzoeksrapporten loopt Nederland nog altijd ver achter.

 

Nederlandse energie bij bedrijven voornamelijk grijs

Groene energie: daar gaat het om! Zeker ook de Nederlandse bedrijven geven met grote regelmaat aan dat zij alles doen om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Toch blijkt dit zeker niet uit de rapporten die openbaar zijn gemaakt. Een onderzoek van KPMG, de Rabobank en SEO Economisch Onderzoek laat namelijk zien dat slechts 6,2 procent van de Nederlandse ondernemingen groene stroom gebruikt. Dit is een bijzonder klein percentage.

 

Nederland loopt ver achter op andere EU-landen

De Nederlandse energie moet veel duurzamer, vooral omdat we erg achterlopen op andere landen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een doelstelling waaraan we moeten voldoen. Volgens de EU-doelstelling moet 14 procent van de Nederlandse energie in 2020 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Op dit moment blijft het percentage steken op slechts 7,4 procent, dus we zijn maar net aan over de helft. Het gemiddelde percentage in EU-landen ligt op 18 procent. Maar liefst 12 EU-landen hebben de gestelde energiedoelstellingen al behaald of hebben deze zelfs overschreden. Nederland loopt het verst achter.

 

We hebben drie jaar extra nodig

Het Planbureau heeft berekend dat we de doelstellingen van de Europese Unie gegarandeerd niet gaan halen. Ook in 2021 gaat dit nog niet lukken. Zoals het er nu naar uit ziet gaat het nog 3 jaar duren voor we de doelstellingen bereikt hebben. In 2020 zullen er wel een relatief groot aantal windparken op het net worden aangesloten, waardoor we wel sneller op de doelstelling af gaan. Toch moet er rekening mee gehouden worden dat Nederland nog een jaar of drie nodig heeft om de doelstelling te behalen die al in 2020 behaald had moeten zijn.

 

Tijd voor een overstap?

Iedereen kan meehelpen aan het bereiken van de doelstellingen en het verkleinen van de achterstand. Uiteraard doe je dit vooral om te helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wil jij overstappen naar een groene leverancier? Dan kun je bij ons alle groene maatschappijen voor Nederlandse energie onafhankelijk vergelijken.

Recent Posts

Leave a Comment