Sinds juli 2010 levert de NHEC stroom en gas aan haar klanten. Bij oprichting van de NHEC is gekozen voor levering van duurzame energie uit eigen regio en voor eigen opwekking. Voor de eigen opwekking neemt de NHEC zelf initiatieven en zoekt aansluiting bij initiatieven van derden, waarbij regionale duurzame opwekking door middel van zon, wind en biomassa uitgangspunt zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt