Energiebedrijven reduceren de CO2-uitstoot

 In Nieuws

Al jaren zijn we in Nederland druk bezig met het meten van de CO2-uitstoot. Het doel hierbij is natuurlijk om de uitstoot steeds verder terug te dringen. Toch lijkt dit niet in alle Nederlandse branches te lukken. Energiemaatschappijen zetten zich wel goed in om de CO2-uitstoot te verlagen.

Een hogere CO2-uitstoot in Nederland

Wanneer we het jaar 2017 vergelijken met het jaar 2018, dan zien we dat de CO2-uitstoot in ons land gestegen is. Dit is natuurlijk totaal niet de bedoeling. In het laatste kwartaal van 2018 lag de CO2-uitstoot een half procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Het bbp, ofwel het bruto binnenlands product, steeg hierdoor met 2 procent. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat het laatste kwartaal van 2018 kouder was dan in 2017, waardoor er meer werd gestookt. Wanneer hier rekening mee gehouden wordt in de berekening, dan blijft er een stijging van 0,4 procent over.

Waar wordt er meer CO2 uitgestoten?

Binnen de industrie en de landbouw wordt meer CO2 uitgestoten. Binnen deze branche gaat het om een stijging van 0,5 procent. Ook binnen de dienstverlening is er sprake van een stijging van CO2-uitstoot. Binnen deze sector hebben we het over een stijging van 1,1 procent. Nederlandse huishoudens zijn verantwoordelijk voor ruim 1/5 van de totale CO2-uitstoot en ook in de huishoudens steeg de CO2-uitstoot. Tussen het laatste kwartaal van 2017 en die van 2018 is een verschil te zien van 1,8 procent.

Energiebedrijven brengen de CO2-uitstoot omlaag

Energiebedrijven zetten zich goed in om de CO2-uitstoot te verlagen, evenals het afvalbeheer en de waterondernemingen. Zij zorgden er samen voor dat de CO2-uitstoot in hun branche werd verlaagd. In totaal gaat het om een verlaging van 1,7 procent. Deze verlaging wordt vooral gerealiseerd doordat er meer aardgas wordt ingezet en minder steenkool. Doordat er bij de verbranding van steenkool meer CO2 wordt uitgestoten dan bij de verbranding van aardgas wordt de CO2-uitstoot effectief gereduceerd.

Energie is duurder geworden

Goed nieuws vanuit de energiebranche dus, maar anderzijds was er voor de Nederlandse huishoudens ook slecht nieuws. Dit jaar, in 2019, moeten we weer meer gaan betalen voor onze energie. Daarom is het belangrijk om de energiebedrijven goed met elkaar te vergelijken. Dit doe je natuurlijk het best bij ons, zodat jij de meest voordelige keuze maakt.

Recent Posts

Leave a Comment