Energie besparen geen prioriteit bij bedrijven

 In Nieuws

Energie besparen, dat wil toch iedereen? Niet helemaal! Het blijkt namelijk dat bedrijven er helemaal niet zo mee bezig zijn. Dit zou toch wel moeten, zeker omdat per 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven is gegaan. Energiemaatschappijen halen alles uit de kast om consumenten te helpen met energie besparen, bijvoorbeeld door middel van apps en slimme thermostaten, en consumenten gaan hier steeds beter mee aan de slag. De Nederlandse bedrijven lijken nog erg achter te blijven. 

Willen bedrijven dan geen energie besparen?

De nieuwe wet die per 1 juli 2019 in werking is getreden verplicht bedrijven om door te geven welke maatregelen zij hebben genomen om energie te besparen. De meldingsplicht geldt voor een behoorlijke groep bedrijven, namelijk tussen de 50.000 en 60.000 ondernemingen, maar slechts een ruime 10 procent heeft tot nu toe gehoor gegeven aan de nieuwe eis en is daadwerkelijk met energiebesparing aan de slag gegaan. Joep Hilbink, marketingspecialist van een energiebedrijf, geeft aan dat het niet zo veel te maken heeft met het niet willen besparen op de energie. Het gaat vooral om onwetendheid bij bedrijven. Veel ondernemingen hebben geen idee dat zij aan de nieuwe informatieplicht moeten voldoen en velen weten ook niet wat Informatieplicht Energiebesparing inhoudt. 

Niet voldoen aan de meldingsplicht kan een boete opleveren

De nieuwe wet ging per 1 juli in, maar bedrijven moesten eigenlijk vóór deze datum al melden welke maatregelen zij hebben genomen om energie te besparen binnen hun bedrijf. Dit is een verplichting, dus het is niet vrijblijvend. Er wordt gecontroleerd of de genomen maatregelen voldoende zijn. Voor de betreffende bedrijven zijn er dan ook checklists ingericht die gebruikt kunnen worden om te zien welke maatregelen nodig zijn. Blijkt bij een controle dat een bedrijf niet heeft voldaan aan de eisen, dan is er in de meeste gevallen nog een herkansing. Bedrijven kunnen dan alsnog de nodige maatregelen treffen. Doen zij dit niet binnen de gestelde termijn, dan kan er een boete worden opgelegd.

Energie besparen en besparen op je energie

Bedrijven kunnen vaak veel energie besparen en het is, zeker met het oog op de klimaatdoelen, belangrijk dat bedrijven hiermee aan de slag gaan. Zij kunnen direct aan de slag met het besparen op energie en daar helpen wij graag bij. Je kunt bij ons namelijk ook onafhankelijk zakelijke energie vergelijken. Zo weet je zeker dat jij kunt gaan besparen op je energie, terwijl je natuurlijk ook focust op een energiezuinigere werkwijze. 

Recent Posts

Leave a Comment

lokale energienuon wordt vattenfall