Een sterk tekort aan duurzame energie

 In Nieuws

Duurzame energie… Het gaat steeds meer om duurzame energie draaien de laatste jaren. Het gaat soms zo ver dat je met een vies gezicht aangekeken wordt wanneer je eerlijk aangeeft grijze stroom te hebben. Alles moet duurzaam, alles moet groen. Het is natuurlijk ook veel beter. Daar zal niemand een discussie over starten. Nederland heeft als land doelen te bereiken op het gebied van verduurzaming, en heel eerlijk, we lopen achter op schema als we de doelstellingen nog willen halen binnen de gestelde tijd. Hierbij mag worden gezegd dat er gewoonweg een tekort aan duurzame energie is.

De vraag groeit harder dan het aanbod
De vraag naar duurzame energie groeit bijzonder hard, maar het aanbod blijft hierin achter. Dit betekent in de praktijk dat er niet kan worden voldaan aan de grote vraag naar duurzame energie. Het International Energy Agency heeft aangegeven dat het in 2017 al niet echt van een leien dakje ging. Er kon in dat jaar slechts aan 25 procent van de stijging van de vraag naar duurzame energie worden voldaan door de duurzame energiebronnen.

Duurzame energie zal moeten opschieten
Wat er niet is, dat is er niet. Maar dit heeft natuurlijk wel zo zijn gevolgen. Wanneer er onvoldoende duurzame energie beschikbaar is, dan moet men verplicht terugvallen op niet-duurzame energie. Dit betekent dat de fossiele brandstoffen nog altijd aangesproken moeten worden. Het was de bedoeling dat de fossiele brandstoffen verdrongen zouden worden door de inzet van duurzame energie. Dat was natuurlijk het hele doel binnen de verduurzaming. Duurzame energie zal vele malen sneller moeten gaan groeien om de fossiele brandstoffengroei te stoppen.

Geen plannen voor 2019
Hoe moet dit worden opgelost? Er zijn in de basis twee mogelijkheden. Op de eerste plaats kan er worden gekozen voor het sterk verhogen van de koolstofprijzen. Dit zou het fossiele brandstofgebruik moeten ontmoedigen. Een andere optie is om sterk te investeren in duurzame energie, zodat duurzame energie daadwerkelijk de overhand kan krijgen. Helaas lijkt het allemaal niet zo veel haast te hebben. Geen van deze oplossingen is namelijk terug te vinden op de planning van dit jaar.

Dan maar gewoon voordelige energie?
Iedereen wil meewerken als het gaat om duurzame energie. Je merkt er immers niets van, dus waarom niet? Maar, dan moet het natuurlijk wel beschikbaar zijn en dat is lang niet altijd het geval. Dan toch maar gewoon kiezen voor voordelige energie? Je kunt bij ons de diverse mogelijkheden vergelijken.

Recent Posts

Leave a Comment